Citotraining

De Cito-toets is voor veel leerlingen een belangrijk moment in hun schooltijd. Deze toets geeft immers een indicatie van het niveau van de volgende stap in hun schoolcarrière. Het is belangrijk dat de leerlingen een uitslag hebben die daadwerkelijk hun niveau weerspiegelt. Bij Apex helpen wij kinderen graag om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deze belangrijke toets. 

 

Hoe? 

Onze cito-training bestaat uit 10 trainingsmomenten. 

Wij beginnen op de eerste dag met het afnemen van een proef cito-toets. Hieruit kan worden opgemaakt op welke onderdelen de leerling wat extra hulp kan gebruiken. Wij bespreken dit met de leerlingen en maken een kort plan van aanpak.

Aan de hand van deze uitslag gaan wij  in de komende trainingsmomenten deze onderdelen stap voor stap doornemen en oefenen om te zorgen dat de leerling de stof zo goed mogelijk begrijpt. 

Als wij op de helft zijn van de cito-training gaan we regelmatig oefenen met proef cito-toetsen om de leerling gewend te laten raken aan de soort vragen die er tijdens de toets aan bod komen. Ook houden wij door middel van deze toetsen bij waar de leerling vooruitgang op boekt en welke onderdelen alsnog extra aandacht nodig hebben.

De begeleidingsmomenten vinden individueel plaats, het maken van de proeftoetsen word in groepsverband gedaan. 

 

Bijkomende factoren

Vaak spelen ook factoren zoals stress, tijdsdruk, en onzekerheid een rol in de uitslag van de cito-toets. Wij willen door de vele oefeningen de leerlingen zelfverzekerd maken van hun kunnen zodat deze factoren nauwelijks meer een rol spelen in de score van de leerling.